Deklaracja dostępności

Zapisy do klasy I

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazowsku informuje, że od 20.03.2023 r. do 03.04.2023r. trwać będą zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jazowsku na rok szkolny 2023/2024.

Wypełnione zgłoszenie lub wniosek prosimy składać w sekretariacie Szkoły.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

punktWniosek dla dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku

punktWniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku

punktKlauzula RODO

punktTerminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły