Deklaracja dostępności

Wymagania edukacyjne

 przedmiot/klasa  I II  III
 edukacja wczesnoszkolna Pobier2 Pobier2 Pobier2
 j. angielski Pobier2 Pobier2 Pobier2
religia Pobier2 Pobier2 Pobier2

 przedmiot/klasa  IV V  VI  VII VIII

 matematyka

PSO - ogólny

Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
 j. polski
PSO - ogólny 
 Pobier2  Pobier2  Pobier2 Pobier2 Pobier2
religa Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2

historia

Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
j. niemiecki Pobier2 Pobier2
 przyroda Pobier2        
 biologia   Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
 geografia  Pobier2  Pobier2 Pobier2 Pobier2
 chemia        Pobier2 Pobier2
 informatyka  Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
 wych. fizyczne  Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2  Pobier2
 edb          Pobier2
 technika Pobier2  Pobier2 Pobier2    

 j. angielski

PSO - ogólny

Pobier2  Pobier2 Pobier2  Pobier2  Pobier2
plastyka Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
 muzyka Pobier2 Pobier2  Pobier2 Pobier2  
fizyka Pobier2 Pobier2
 wiedza o społecz.         Pobier2