Deklaracja dostępności

Ubezpieczenie NNW 2023-2024

Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2023/2024

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Submenu-01Oferta grupowego ubezpieczenia NNW - rok szkolny 2023/2024

Submenu-01Polisa_128085

Submenu-01Jak zgłosić szkodę?

Submenu-01Formularz zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS