Deklaracja dostępności

Pogoda

Projekt "Virtuell die Geschichte einer Dreierfreundschaft entdecken"

LINK DO PROJEKTU

Projekt w języku niemieckim realizowany wspólnie z uczniami z Niemiec i Francji. Aktywności projektowe zostały zgłoszone do konkursu "Nagroda Trójkąta Weimarskiego".

"W 2021 roku po raz dziesiąty zostanie przyznana Nagroda Trójkąta Weimarskiego za społeczne zaangażowanie. Nagroda przyznawana jest przez Stowarzyszenie Trójkąt Weimarski we współpracy z nadburmistrzem miasta Weimar.

Celem tej inicjatywy jest wspieranie kontaktów młodzieży z Polski, Niemiec i Francji, które tworzą podstawę dla wzajemnego zaufania, międzykulturowej edukacji, tolerancji i otwartości. Nagroda ma na celu inicjowanie dalszego zbliżenia społeczeństw europejskich oraz promowanie odpowiedzialności za pokojowe i sprawiedliwe stosunki międzynarodowe. To zaangażowanie ma służyć wzmocnieniu europejskiego ducha – poprzez wielostronną współpracę i działania o charakterze wielokulturowym.

Zapraszamy osoby fizyczne, stowarzyszenia i instytucje do zgłaszania innowacyjnych, trójstronnych projektów w ramach tegorocznego konkursu (www.weimarer-dreieck.org). Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2021 r.

Szczególnie w tych trudnych czasach powinniśmy inwestować w przyszłość młodzieży, wspierać jej kontakty międzykulturowe, zrozumienie wolności, demokratyczne myślenie i działanie, kreatywność, poszukiwanie drogi zawodowej, a przede wszystkim zaangażowanie na rzecz pokojowego współistnienia w Europie"

Żródło:

https://www.gov.pl/web/niemcy/nagroda-trojkata-weimarskiego-za-spoleczne-zaangazowanie--edycja-2021