Deklaracja dostępności

Prezydium Rady Rodziców 2023-2024

Przewodnicząca: Pani Urszula Ciesielka

Zastępca Przewodniczącej: Pani Maria Szczepaniak

Sekretarz: Pani Natalia Salamon-Zaskwara

Skarbnik: Pani Katarzyna Biel