Deklaracja dostępności

Obiady

Szanowni Rodzice,

istnieje możliwość wykupienia obiadów, które wydawane są na stołówce szkolnej od godziny 11:20 lub w przedszkolu dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i dostarczenie posiłku jest SCUW Gminy Łącko.

Zamawianie obiadów odbywa się poprzez:

  1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi gastronomicznej - przedszkole
  2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi gastronomicznej - szkoła

Zamówienie jednorazowe dla dziecka w kwocie 6 zł. Informację należy przekazać telefonicznie (18-44-47-012) do godz. 9:00 w danym dniu.

Ceny dla pracowników szkoły: I danie - 5 zł,  II danie - 14 zł