Deklaracja dostępności

"Matematyczny zawrót głowy..."

Miniony tydzień upłynął w naszej szkole pod znakiem MATEMATYKI.

W poniedziałek uczniowie klas 7 i 8 brali udział w Małopolskim Konkursie Matematycznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, natomiast w środę uczniowie klas ósmych zmierzyli się z próbnym arkuszem egzaminu ósmoklasisty z matematyki.

W czwartek odbył się konkurs Krakowska Matematyka, którego celem jest popularyzacja matematyki, rozwijanie zainteresowań oraz możliwość wykazania się umiejętnościami matematycznymi uczniów klas V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego. Zadania konkursowe były dostosowane do poziomu wiekowego. Tegoroczny temat konkursu brzmiał: Artyści
w Krakowie. Setna rocznica urodzin Wiesławy Szymborskiej.

Z kolei w piątek obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, była to już 13 edycja tej akcji edukacyjnej, która jest prowadzona
w szkołach na całym świecie. Akcja ta jest wielkim szkolnym wydarzeniem. Najpierw były przygotowania, podczas których dzieci przypominali sobie tabliczkę mnożenia, następnie 17 listopada (piątek) nauczyciele matematyki przeprowadzili na lekcjach krótkie egzaminy online składające się z 5 pytań
z tabliczki mnożenia. Uczniowie zdobywali tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia jeżeli odpowiedzieli bezbłędnie w czasie jednej minuty na wszystkie pytania.
Z kolei uczennice klas 8 stały się egzaminatorami na przerwach i sprawdzały wiedzę wszystkich chętnych uczniów i nie tylko J.