Deklaracja dostępności

Pogoda

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022

Komisja rekrutacyjna informuje, że wszystkie złożone wnioski rozpatrzono pozytywnie i wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani do oddziałów przedszkolnych. Lista zakwalifikowanych dzieci znajduje się w sekretariacie szkoły.

Prosimy o obowiązkowe potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.  

Druk można pobrać [tutaj] lub w sekretariacie szkoły.

Podpisane wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy sp.jazowsko@lacko.pl do dnia 29.03.2021 r.