Deklaracja dostępności

Gminny Konkurs Poezji i Prozy Jana Pawła II

II Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II  pt.  W hołdzie wielkiemu Polakowi i Papieżowi

            24 października br. w naszej szkole z inicjatywy ks. Mateusza Odziomka oraz nauczycieli języka polskiego odbył się II Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II pt. W hołdzie wielkiemu Polakowi i Papieżowi.

            Wydarzeniu temu przyświecały następujące cele:
- upamiętnienie 45. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową;
- ukazanie bogactwa osobowości Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II poprzez obcowanie z  Jego twórczością literacką;
- przybliżanie i popularyzowanie utworów poetyckich i prozatorskich Karola Wojtyły – eksponowanie ich piękna, różnorodności oraz uniwersalnych wartości;
- uwrażliwianie uczniów na moralne i estetyczne wartości obecne w spuściźnie literackiej Papieża Jana Pawła II; 
- doskonalenie sztuki żywego słowa;
- promocja talentów artystycznych.

            Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII z terenu gminy Łącko i odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI oraz uczniowie klas VII-VIII.
Do gminnego etapu zgłosiło się 17 uczniów z następujących szkół:
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku,
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy,
Szkoły Podstawowej w Kiczni,
Szkoły Podstawowej w Maszkowicach,
Szkoły Podstawowej w Obidzy,
Szkoły Podstawowej w Zabrzeży, 
Szkoły Podstawowej w Zarzeczu,
Szkoły Podstawowej w Szczereżu. 
Naszą społeczność uczniowską reprezentowały w obydwu kategoriach zwyciężczynie eliminacji szkolnych.

            Recytację dwóch wybranych utworów Karola Wojtyły, w tym wiersza oraz fragmentu prozy, oceniała powołana przez organizatora konkursu komisja, w skład której weszli:
- Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek – przewodnicząca Rady Gminy Łącko,
- Pan Janusz Michalik – reżyser i aktor Teatru Robotniczego im. Bolesława Barbackiego w  Nowym Sączu; specjalista ds. animacji i teatru w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ,
- Pani Anna Szwarkowska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w  Kadczy,
- Pani Magdalena Jasiurkowska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w  Jazowsku,
- Ks. Mateusz Odziomek – katecheta w Szkole Podstawowej w Jazowsku.

Pan Janusz Michalik przed ogłoszeniem werdyktu pogratulował wszystkim miłośnikom żywego słowa niezwykłego spotkania z ambitną twórczością wielkiego Polaka i Papieża. Ogłaszając zwycięzców, zwrócił uwagę, iż  decydującymi kryteriami oceny recytacji były: dobór oraz zrozumienie utworów, trafność interpretacji, właściwe operowanie głosem oraz umiejętność wyrażania emocji i budowania nastroju.  

            Wyniki:

Kategoria: uczniowie klas IV-VI

I miejsce – Eliza Kapłon (SP w Jazowsku)

II miejsce – nie przyznano

III miejsce – Katarzyna Ligas (SP w Zabrzeży)

Wyróżnienie – Sylwia Sejud (SP w Kiczni)

Kategoria: uczniowie klas VII-VIII

I miejsce – Justyna Cebula (SP w Jazowsku)

II miejsce – Wojciech Jędraczka (SP w Kiczni)

III miejsce – nie przyznano

Wyróżnienie – Michał Kudrawczuk (SP w Obidzy)

            Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy  okolicznościowe albumy, wręczane  przez Członków Komisji, Panią Lucynę Citak – Dyrektorkę Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko oraz Pana Rafała Gałysę – Dyrektora Szkoły.  
            II edycję Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Karola Wojtyły podsumował Dyrektor Szkoły. Podziękował: uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz jury za ogromne zaangażowanie, będące hołdem złożonym wielkiemu Polakowi i Papieżowi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          R.G.