Deklaracja dostępności

Pogoda

Zakończone projekty - rok szkolny 2020/2021

Projekt "Die Post an unsere Nachbarn"

Projekt realizowany w języku niemieckim przez uczniów klasy 7a.

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

KOJ POST

Projekt "Alles neu?-Unsere Zukunft nach Corona"

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU - Słownik

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU - Publikacja

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

KOJ Alles neu

Projekt "Wer hat das erfunden?"

Projekt klasy 8B w języku niemiecki, w którym przez 8 miesięcy partnerzy przedsięwzięcia z czterech krajów poruszali tematy związane z historią wynalazków oraz ich wpływem na nasze życie.  Partnerzy odkrywali wynalazców, których innowacyjne pomysły podbiły i zachwyciły świat. Głównym celem przedsięwzięcia było rozwijanie kompetencji kluczowych partnerów uczestniczących w projekcie poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii ICT oraz komunikację w języku niemieckim. Na uwagę zasługują ciekawe pomysły uczestników w podejściu do tematu, innowacyjne metody nauczania oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki wspólnej pracy w zespołach międzynarodowych (gry planszowe, zestawienia wydarzeń historycznych, komiksy zebrane w książce Story Jumper, opowiadania “Jeden dzień  z życia wynalazku”, ankiety oraz inne materiały z obszaru “Potrzeba matką wynalazku”) uczniowie chętnie brali aktywny udział w lekcjach online oraz uczyli się w bezpieczny sposób korzystać z zasobów Internetu.

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

KOJ Wer hat das erfunden

Projekt "Die Muell - Vermeidungstester"

Projekt, który miał na celu poznanie środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie młodzieży na jego ochronę oraz wskazanie realnych zagrożeń ekologicznych. Zajęcia polegały na integracji nauki języka niemieckiego i informatyki przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi TIK. Uczestnicy promowali akcje segregacji śmieci oraz poznawali korzyści płynące recyklingu. Treści ekologiczne – tak ważne dla mieszkańców Ziemi – nie były czymś abstrakcyjnym, ale bardzo bliskim naszym uczniom. Stąd poczucie realnego wpływu na sytuację naszej planety – z czego, trzeba mieć nadzieję, będą wypływać dalekosiężne globalne rezultaty. Partnerzy pracowali systematycznie i z zaangażowaniem. Nauczyciele zaplanowali projekt i zadania, jednak sam proces współpracy i współtworzenia przebiegał z dużą swobodą działania i inicjatywą uczniowską. Uczniowie mogli liczyć na pomoc i wskazówki nauczycieli, ale istotne miejsce zajmowały: samodzielność i kreatywność uczniów, porozumiewanie się i współpraca w grupie.

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

KOJ Vermeidungstester