Deklaracja dostępności

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) Szkoła Podstawowa w Jazowsku wprowadziła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Na adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru Pismo ogólne udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy dokonać bezpłatnej rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl (instrukcja dotycząca zakładania konta).

Bezpośredni link do usług w EPUAP Szkoły Podstawowej w Jazowsku [kliknij]

Pismo ogólne do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jazowsku na portalu EPUAP [kliknij]

Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej:/SPJazowsko/SkrytkaESP

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF XLS CSV TXT GIF, TIF, BMP, JPG PDF ZIP

epuapOIP