Deklaracja dostępności

Pogoda

Projekt "Przyszłość należy do mnie!"

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej poprzez efektywne doradztwo zawodowe. Projekt będzie również alternatywą realizacji podstawy programowej w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania.

Link do strony projektu:

https://twinspace.etwinning.net/121004/home