Deklaracja dostępności

Pogoda

Dokumenty

Procedury i regulaminy

Submenu-11PROCEDURY bezpieczeństwa COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Jazowsku od 1 września 2020r.,  Załącznik nr 1 do procedury

Submenu-11Wytyczne dla uczniów - egzamin ósmoklasisty - bezpieczeństwo w czasie pandemii

Submenu-01Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem koronawirusa COVID-19 (obowiązuje od 19 maja do 28 czerwca 2020 r.)

Submenu-01Procedury przychodzenia i przebywania uczniów na terenie szkoły (maj - czerwiec 2020)

Submenu-01Regulamin edukacji zdalnej

Submenu-01Procedury reagowania w przypadku wystąpienia  wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych >>>> prezentacja

Wymagania edukacyjne

 

 przedmiot/klasa  I II  III
 edukacja wczesnoszkolna  Pobier2  Pobier2 Pobier2
 j. angielski Pobier2 Pobier2  Pobier2

 

 przedmiot/klasa  IV V  VI  VII VIII
 matematyka Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
 j. polski  Pobier2  Pobier2  Pobier2 Pobier2 Pobier2
religa Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
historia Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
j. niemiecki Pobier2 Pobier2
 przyroda Pobier2        
 biologia   Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
 geografia  Pobier2  Pobier2 Pobier2 Pobier2
 chemia        Pobier2 Pobier2
 informatyka  Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
 wych. fizyczne  Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2  Pobier2
 edb          Pobier2
 technika Pobier2  Pobier2 Pobier2    
 j. angielski Pobier2   Pobier2  Pobier2  Pobier2
plastyka Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
 muzyka Pobier2 Pobier2  Pobier2 Pobier2  
 wiedza o społecz.         Pobier2