Deklaracja dostępności

Ćwiczenia ewakuacyjne i spotkanie ze strażakami

21 października 2021 r. uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy naszej szkoły usłyszeli sygnał alarmowy nakazujący ewakuację z budynku szkoły. Wszyscy zachowując ustalone zasady sprawnie opuścili szkołę. Na miejscu zgrupowania nauczyciele poszczególnych klas sprawdzili obecność uczniów po czym dyrektor szkoły poinformował o pomyślnym zakończeniu ewakuacji.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia ewakuacyjne, których głównym celem jest upowszechnianie zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zagrożeń np. pożaru.

Ogromną atrakcją, w tym dniu, dla uczniów klas młodszych było spotkanie z druhami z OSP w Jazowsku. Strażacy zaprezentowali wyposażenie wozu strażackiego, omówili przeznaczenie i działanie sprzętu gaśniczego oraz zademonstrowali udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Punktem kulminacyjnym spotkania było uruchomienie sprzętu gaśniczego oraz sygnałów alarmowych wozu strażackiego.

Bardzo dziękujemy Panom Strażakom za tak ciekawy i efektowny pokaz sprzętu strażackiego i własnych umiejętności oraz ukazanie roli jaką pełni Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa kraju.

rg