Zebrania z Rodzicami - harmonogram

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy harmonogram zebrań z Rodzicami, które odbywać się będą w naszej szkole.

 

22.09.2020 r.

Klasa Ia        –     godz. 16:00     –       sala gimnastyczna

Klasa Ib        –     godz. 17:00     –       sala gimnastyczna

Klasa IIa       –     godz. 18:00     –       sala gimnastyczna

Klasa IVa      –     godz. 16:00     –       świetlica

Klasa IVb      –     godz. 17:00     –       świetlica

Klasa IVc      –     godz. 18:00     –       świetlica

 

 

23.09.2020 r.

Klasa IIb      –     godz. 16:00     –       sala gimnastyczna

Klasa IIIa     –     godz. 17:00     –       sala gimnastyczna

Klasa IIIb     –     godz. 18:00     –       sala gimnastyczna

Klasa Va      –     godz. 16:00     –       świetlica

Klasa Vb      –     godz. 17:00     –       świetlica

Klasa VIa     –     godz. 18:00     –       świetlica

 

 

24.09.2020 r.

Klasa VIIc    –     godz. 16:00     –       sala gimnastyczna

Klasa VIIb    –     godz. 17:00     –       sala gimnastyczna

Klasa VIIIb   –     godz. 18:00     –       sala gimnastyczna

Klasa VIb     –     godz. 16:00     –       świetlica

Klasa VIIa    –     godz. 17:00     –       świetlica

Klasa VIIIa   –     godz. 18:00     –       świetlica

 

Uprzejmie Państwa prosimy o zastosowanie się do wytycznych sanitarnych oraz procedury obowiązującej w szkole (dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa, zachowanie odległości).