Deklaracja dostępności

Zdalne nauczanie

Poniżej zostały zamieszczone najważniejsze informacje dotyczące zdalnej nauki w domu, bezpiecznego korzystania z internetu  oraz  e - Dziennika LIBRUS 

Submenu-01Link do szkolnego dysku Google [klik]

Submenu-01Regulamin edukacji zdalnej

Submenu-01Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

Submenu-01Jak pracować z komputerem

Submenu-01Zasady korzystania z MS Teams

Submenu-01Instrukcja Librus - uczeń

Submenu-01Instrukcja Librus - rodzic

Submenu-01Jak wysłać plik z zadaniem domowym w Librusie