Deklaracja dostępności

Zapisy do klasy I

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazowsku informuje, że od 22.03.2021r. do 06.04.2021r. trwać będą zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jazowsku na rok szkolny 2021/2022.

Wypełnione zgłoszenie/wniosek prosimy przesyłać na adres e-mail: sp.jazowsko@lacko.pl
Dokument może być przesłany w formie skanu lub zdjęcia. Ważne, aby był widoczny odręczny podpis rodziców/opiekunów prawnych. W tytule wiadomości prosimy wpisywać - Zapisy do klasy 1. Otrzymanego od Państwa e-maila będziemy potwierdzać listem zwrotnym. Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy można też złożyć osobiście w sekretariacie szkoły.

----------------------------------------------------------------------------------

SubmenuWniosek dla dziecka z obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku

SubmenuWniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku

SubmenuKlauzula RODO

----------------------------------------------------------------------------------

Informacja dodatkowa.
Inny sposób składania wniosków/podań (poprzez pocztę e-mail) podyktowany został zagrożeniem epidemiologicznym (koronawirus). W razie pytań prosimy o kontakt poprzez pocztę e-mail: sp.jazowsko@lacko.pl  Zachęcam do tej formy współpracy ze Szkołą.

Z poważaniem,
Dyrektor Szkoły