Deklaracja dostępności

Pogoda

Projekt "Zakodowane pory roku"

W ramach projektu dzieci przedszkolne i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przygotują i rozwiążą wspólnie szereg zakodowanych zadań związanych z porami roku. Szczególny nacisk zostanie położony na jeden z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny - bezpieczne wykorzystanie narzędzi TIK.
Działania będą realizowane jako innowacja pedagogiczna w Szkole Podstawowej w Jazowsku.

Link do strony Twinspace projektu

https://twinspace.etwinning.net/126107/home