Deklaracja dostępności

W hołdzie wielkiemu Polakowi i Papieżowi

W hołdzie wielkiemu Polakowi i Papieżowi

            Pod takim hasłem 11 października br. odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. W takiej formie społeczność uczniowska uczciła  44. rocznicę wyboru naszego rodaka, Kardynała Karola Wojtyłę, na Stolicę Piotrową.
            Do eliminacji szkolnych zgłosiło się 20 miłośników sztuki żywego słowa, którzy przygotowali recytację dwóch  wybranych utworów Karola Wojtyły: wiersza oraz fragmentu prozy.  
Komisja konkursowa oceniła występy uczniów, uwzględniając następujące kryteria:
- dobór tekstów, 
- pamięciowe opanowanie utworów,
- interpretację utworów,
- operowanie głosem (dykcja, intonacja, modulacja, tempo mówienia, pauzy),
- ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki:
Kategoria: uczniowie klas IV-VI
I miejsce – ex aequo Eliza Kapłon (kl. IV b) i Julia Szkaradek (kl. IV b)
II miejsce – Marta Cebula (kl. IV a)
III miejsce – Justyna Kołodziej (kl. VI c) 
wyróżnienia: Barbara Cebula (kl. V b), Karol Bodziony (kl.VI a)
Kategoria: uczniowie klas VII-VIII
I miejsce – Justyna Cebula (kl. VII b)
II miejsce – Sylwia Psonak (kl. VIII b) 
III miejsce – Milena Mamala (kl. VIII b)
Zwycięzcy konkursu zostali uhonorowani nagrodami książkowymi.  
     Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych artystycznych sukcesów!