Deklaracja dostępności

Szkolne programy sportowe

Nasi uczniowie od lutego 2018 r. uczestniczą w Programie „Szkolny Klub Sportowy”, którego realizacja jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz w Programie WFzAWF w ramach projektu ,,Aktywny powrót do szkoły”, który realizowany jest od roku szkolnego 2021/2022.

Cele Programu SKS to: stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości ich życia, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,  stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych, optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury, przyszkolnej oraz promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

Zajęcia SKS dla uczniów naszej szkoły odbywają się 2 razy w tygodniu.

Program WFzAWF „Aktywny powrót do szkoły” miał na celu poprawę i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa. Projekt miał również za zadanie przygotowanie programu zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów, które umożliwiają poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2 jak również przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej, stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

Od marca tego roku projekt jest nadal kontynuowany pod nazwą ,, Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”. Zajęcia te również odbywają się 2 razy w tygodniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych zajęciach.

sks...