Deklaracja dostępności

Poranek z okazji Święta Chrztu Polski

Dzień 14 kwietnia to święto państwowe upamiętniające chrzest Polski. Zostało ono ustanowione w 2019 r.
Mówi się, że chrzest Polski jest datą narodzin Państwa Polskiego. Przyjął go Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski, wraz z całym dworem prawdopodobnie 14 kwietnia 966 r., w Wielką Sobotę. Ten fakt wpływa od przeszło tysiąca lat na naszą historię i kulturę. Zdaniem wielu badaczy, chrzest księcia Mieszka I był najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Chrzest władcy i stworzenie niezależnego biskupstwa zrównały bowiem nasz kraj z innymi chrześcijańskimi krajami Europy, a Mieszko I stał się równy władcom europejskim.
Aby przybliżyć informacje dotyczące przyczyn i skutków chrztu Polski, uczniowie kl. VI a przygotowali poranek, w którym uczestniczyły klasy IV-VIII naszej szkoły. Na koniec głos zabrała Pani Dyrektor, podkreśliła znaczenie chrztu Mieszka I w tworzeniu się polskiej państwowości.