Deklaracja dostępności

Pogoda

Stopniowy powrót uczniów do szkół

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 29 kwietnia 2021r., od 17 maja do 28 maja 2021 r.  uczniowie klas IV-VIII będą uczyli się w trybie hybrydowym. Szczegóły dotyczące organizacji pracy szkoły w tych dniach zostały przesłane w e-dzienniku.

Od 31 maja 2021 r. uczniowie wszystkich klas mają się uczyć już stacjonarnie.

Stopniowy powrót uczniów do szkół wymaga od nas wszystkich przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy częste wietrzenie pomieszczeń.

Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało zaktualizowane wytyczne sanitarne dla szkół.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.)

Dyrekcji i Nauczycielom naszej szkoły zależy na spokojnym powrocie uczniów do nauki stacjonarnej. W pierwszych dniach pobytu uczniów w murach szkolnych zwracać będziemy szczególną uwagę na zajęcia integracyjne, mające na celu odbudowanie relacji między uczniami i nauczycielami.