Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
W załącznikach znajdują się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Załącznik »                                                        

Więcej informacji»