Deklaracja dostępności

Pogoda

Podręczniki na rok szkolny 2022/23

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2022/2023

 

Klasa

Zajęcia edukacyjne/             przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

 

I

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Części 1-5
+ ćwiczenia

Agnieszka Burdzińska, Agnieszka Banasiak, Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczynska, Beata Nadarzyńska

 

 

WSiP

 

 

Język angielski

Hello Explorer 1. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

+ zeszyt  ćwiczeń Hello Explorer 1

Jennifer Heath, Rebecca Adlard, Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik, Alina Łubecka

Nowa Era

Religia

„Poznaję Boży świat”  Podręcznik do religii dla  I klasy szkoły podstawowej

 

Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

 

Wydawnictwo Jedność

II

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 1-5

+ karty ćwiczeń

A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska

WSiP

 

 

 

 

Język angielski

 

Hello Explorer 2. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy drugiej szkoły podstawowej

+ zeszyt  ćwiczeń Hello Explorer 2

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik

Nowa Era

Religia

Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik do klasy 2

Piotr Goliszek

Gaudium

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. Podręcznik. Części 1-5

+ karty ćwiczeń

A.Banasiak, A.Burdzińska, A.Danielewicz-Malinowska, J.Hanisz, A.Kamińska, R.Kamiński, E.Kłos, W.Kofta, B.Nadarzyńska

WSiP

 

Język angielski

Hello Explorer 3. Podręcznik do języka angielskiego dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

+ zeszyt  ćwiczeń Hello Explorer 3

Jennifer Heath, Rebecca Adlard with Dorota Sikora-Banasik and Marta Mrozik

Nowa Era

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa” - Podręcznik do religii dla  kl. III klasy

 

Piotr Goliszek

Gaudium

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Matematyka z plusem 4.  Ćwiczenia. Wersja C.

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

 

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowe

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

Język angielski

Brainy. Klasa 4

+ćwiczenia

Nick Beare

Macmillan 

Religia

Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej

 

red. W. Janiga

 

Gaudium

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

NOWE Słowa na start! 5

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

Język angielski

Brainy. Klasa 5

+ćwiczenia

Nick Beare

Macmillan 

Muzyka

Lekcja muzyki 5

Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej


Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła! 5

Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

Historia

 

Wczoraj i dziś. Klasa 5

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Geografia

 

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

Biologia

 

Puls życia. Klasa 5

Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

Matematyka

 

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

 

Matematyka z plusem 5.  Ćwiczenia. Wersja C.

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

 

Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

Technika

 

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 

Nowa Era

Religia

Bóg poszukuje człowieka. Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej

red. W. Janiga

Gaudium

 

 

 

 

VI

 

 

Język polski

NOWE Słowa na start! 6

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

 

Nowa Era

 

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 6

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła! 6

Podręcznik do plastyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki 6

Podręcznik do muzyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Język angielski

Brainy. Klasa 6

+ćwiczenia

Nick Beare

Macmillan

Matematyka

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla szóstej klasy szkoły podstawowej. Nowa wersja.

+ćwiczenia


Matematyka z plusem 6. Ćwiczenia. Wersja C. Nowa wersja

 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki

 

 

M. Dobrowolska, Z. Bolałek, A. Demby, M. Jucewicz, A. Sokołowska, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era

Biologia

Puls życia. Klasa 6

Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowe

Joanna Stawarz

Nowa Era

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

Religia

Jezus Chrystus nas zbawia. Podręcznik do religii dla VI klasy szkoły podstawowej 

red. W. Janiga

Gaudium

  VII

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

+ćwiczenia

 

 

 

 

Matematyka z plusem 7. Ćwiczenia podstawowe.

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

 

Jacek Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

 

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

Język angielski

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY kl.7

+ćwiczenia

Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Macmillan 

Język niemiecki

 Deutschtour FIT 7. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły

 Podstawowej + ćwiczenia

Ewa Kościelniak-Walewska

Nowa Era 

Religia

Spotykam Twoje Słowo

red. Ks. Paweł Mąkosa

Gaudium

  VIII

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

+ćwiczenia

 

 

 


Matematyka z plusem 8. Ćwiczenia podstawowe

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

 

Jacek Lech

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 8

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

 

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Nowa Era

Biologia

Puls życia. Klasa 8

Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

Fizyka

Spotkania z fizyką

Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

Nowa Era

Informatyka

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

WOS

 

Dziś i jutro

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Jarosław Słoma

Nowa Era

Język angielski

REPETYTORIUM ÓSMOKLASISTY kl.8

+ćwiczenia

Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris

Macmillan 

Język niemiecki

MeineDeutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

Ewa Kościelniak-Walewska

Nowa Era 

Religia

„Z Tobą idę przez życie”

red. Ks. Paweł Mąkosa

 

Gaudium