Deklaracja dostępności

Podręczniki i ćwiczenia na nowy rok szkolny

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie otrzymają podręczniki w ramach dotacji w klasach I - VIII.

Dotacją nie są objęte podręczniki do religii oraz wychowania do życia w rodzinie.

Podręczniki 2021/2022