Deklaracja dostępności

Pielęgniarka szkolna

Godziny otwarcia gabinetu pielęgniarki szkolnej

poniedziałek: 8:00 - 13:00

wtorek: 8:00 - 11:00

środa: 8:00 - 11:00

czwartek: 11:00 - 13:00

piątek: 11:00 - 13:00

Submenu-01Opieka profilaktyczna nad dziećmi i młodzieżą w szkole

Submenu-01Sprzeciw wobec objęcia ucznia profilaktyczną opieką zdrowotną