Deklaracja dostępności

Pogoda

Obiady w szkole

W naszej szkole istnieje możliwość wykupienia obiadów, które wydawane na stołówce szkolnej od godziny 11:20.

Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i dostarczenie posiłku do szkolnej stołówki jest SCUW Gminy Łącko.

Zamawianie obiadów odbywa się poprzez:

  1. Zawarcie umowy przez rodzica dziecka (załącznik - Umowa o świadczenie usługi gastronomicznej)
  2. Zamówienie jednorazowe dla dziecka w kwocie 6 zł. Informację należy przekazać telefonicznie (18-44-47-012) do godz. 9:00 w danym dniu.
      Ceny dla pracowników szkoły: I danie - 4 zł,  II danie - 12 zł