Deklaracja dostępności

Aktywności w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

W ramach koła "Laboratorium przyszłości" uczniowie klas 7 i 8 mają okazję rozwijać swoje umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii oraz kreatywności. W drugim półroczu roku szkolnego realizowali kolejne zadania, korzystając ze sprzętu zakupionego w ramach programu oraz z nowoczesnych technologii stosowanych w międzynarodowych projektach eTwinning.

W lutym i marcu uczniowie nauczyli się tworzyć animacje poklatkowe, co pozwoliło im na zdobycie nowych umiejętności w zakresie tworzenia ruchomych obrazów. 

LINK DO WIDEO

Animacje poklatkowe.

Następnie uczestnicy koła mieli okazję testować programy sztucznej inteligencji i ocenić ich przydatność w nauce języków obcych oraz poprawności wykonywania zadań.

LINK DO WIDEO

Sztuczna inteligencja

W kwietniu uczniowie przygotowali materiały w programie Scratch i CoSpaces, a następnie połączyli je z urządzeniem MakeyMakey.

Korzystanie z nowoczesnych narzędzi oraz integracja różnych programów i urządzeń pozwoliły na stworzenie oryginalnych materiałów oraz nauczyły uczniów pracy w zespole.

LINK DO WIDEO

MakeyMakey

Wszystkie działania uczniowie dokumentowali aparatem fotograficznym, który został zakupiony w ramach programu "Laboratorium przyszłości".

C.Świebocka