Deklaracja dostępności

Wyniki Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego

W kwietniu przeprowadzono Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego na interaktywną książeczkę w aplikacji Book Creator pt.: „Mein Alltag und mein Hobby” dla klas VIII.

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu interaktywnej książeczki w aplikacji Book Creator na temat hobby oraz przebiegu dnia. Praca miała stanowić zamkniętą całość i przedstawiać dzień powszedni oraz hobby uczestników konkursu. W wyznaczonym terminie chęć udziału w konkursie zgłosiło 8 uczniów. 

Prace zostały ocenione pod względem pomysłowości, poprawności użytych środków językowych oraz walorów artystycznych. Słownictwo oraz wyrażenia gramatycznie nie powinny znacząco odbiegać od poznanych podczas lekcji. 

Cele konkursu:

  1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim;
  2. Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności w języku niemieckim;
  3. Pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego;
  4. Rozwijanie kompetencji informatycznych oraz artystycznych;
  5. Rozbudzanie innowacyjności i kreatywności uczniów.

Koordynatorzy międzynarodowego projektu eTwinning pt.: "Auf Deutsch mit Book Creator", realizowanego przez uczniów klasy 8a, wyłonili zwycięzców:

I miejsce ex aequo: Sylwia Psonak 8B i Wiktoria Kołodziej 8A 

Link do interaktywnej książeczki Sylwii

Link do interaktywnej książeczki Wiktorii

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!


C. Świebocka