Deklaracja dostępności

Konkurs Matematyczny "Krakowska Matematyka 2022/2023"

Konkurs Matematyczny "Krakowska Matematyka 2022/2023"

W dniu 24 marca 2023r. odbył się etap wojewódzki XVII edycji Konkursu Matematycznego „Krakowska Matematyka 2022/2023” dla uczniów klas V i  VI z województwa małopolskiego. Do tego etapu dostało się trzech uczniów z naszej szkoły, byli to:

- Wiktoria Skarzyńska – V a

- Krystian Biel – V a

- Mateusz Biroś – VI a.

Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w ZSOI Nr 4 w Krakowie ul. Żabia 20 oraz Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie.

Tegoroczny konkurs skupiony był wokół tematu: „Mikołaj Kopernik w Krakowie”.

Konkurs przeprowadzony został w 3 krakowskich szkołach. Uczniowie z naszej szkoły pisali konkurs w Szkole Podstawowej nr 64 im. Tadeusza Kościuszki.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi. Zadania etapu szkolnego dotyczyły głównie wydarzeń związanych z czasami, gdy Mikołaj Kopernik studiował na Akademii Krakowskiej. Na etapie wojewódzkim w tematach zadań pojawiły się miejsca i przedmioty jakie znajdziemy w Krakowie i gdzie teraz możemy „spotkać" Mikołaja Kopernika.

Zadania konkursowe były dostosowane do każdego z poziomów wiekowych. Konkurs przeprowadzony był w formie pisemnej i trwał 75 minut.

Tytuł finalisty z Naszej szkoły uzyskał MATEUSZ BIROŚ z klasy VI a.

Serdecznie gratulujemy finaliście!!!

 

Wszystkim uczniom biorącym udział w Konkursie Krakowska Matematyka zarówno
w etapie szkolnym, jaki i wojewódzkim serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że za rok równie chętnie przystąpią do kolejnej edycji.