Deklaracja dostępności

Podsumowanie działalności innowacyjnej

W roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzono w naszej szkole dwie działalności innowacyjne. Aktywności realizowane były w ramach współpracy w programie eTwinning. Wszystkie projekty zostały wyróżnione Krajowymi Odznakami Jakości. Jednym z kryteriów przyznawania wyróżnienia jest innowacyjność podejmowanych działań:

  • projekt jest oryginalny pod względem tematyki
  • projekt wykorzystuje szereg różnorodnych metod pedagogicznych
  • to uczniowie przejmują inicjatywę
  • uczniowie komunikują się i współpracują ze swoimi partnerami wykorzystując różnorodne metody, takie jak gromadzenie informacji, rozwiązywanie problemów, prowadzenie badań, porównywanie pracy
  • uczniowie przyjmują różne role: artystów, dziennikarzy, techników, naukowców, aktorów, itp.

Zrealizowane innowacje pedagogiczne to:

„Kolorowe pory roku – współpraca w programie eTwinning”

Projekt „Kolorowe pory roku”  p.E.Miechur (klasa 0)

LINK DO E-PUBLIKACJI - rezultaty projektu

„Bezpieczne wykorzystanie narzędzi TIK w programie eTwinning”

Projekt „Zakodowane pory roku” p.C.Świebocka i p.W.Gałysa (klasy IA i IIIA)

LINK DO E-PUBLIKACJI - rezultaty projektu

LINK DO OPISU PROJEKTU

Projekt „Dokąd na weekend?” p. C.Świebocka i p.T.Ligas (klasa VIA)

LINK DO E-PUBLIKACJI - rezultaty projektu

Projekt „Jak uatrakcyjnić matematykę?” p.T.Ligas (klasa VIIB)

Działania innowacyjne z języka niemieckiego oraz doradztwa zawodowego zostały zaprezentowane w e-publikacji i zgłoszone do konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Kierunek-Innowacja":

LINK DO E-PUBLIKACJI

Projekt „Przyszłość należy do mnie” p.C.Świebocka

Projekty z języka niemieckiego (klasy VIIABC, VIIIAB): „Virtuell die Geschichte einer Dreierfreundschaft entdecken“, „Was is(s)t ...?“, „Haus Europa“, „Zusammen lernen wir mehr“, „Die Post an unsere Nachbarn - früher, heute, morgen“, “Alles neu?- Unsere Zukunft nach Corona“, „Die Müll – Vermeidungstester“, „Weltgerechtshof – wir denken die Welt neu“.

Działalność innowacyjna odbywała się na lekcjach języka niemieckiego oraz doradztwa zawodowego w klasach 7 i 8 przez cały rok szkolny. Uczniowie uczestniczyli w projektach eTwinning, których kluczową ideą jest międzynarodowa współpraca uczniów, nauczycieli i szkół, uwzględniająca bezpieczne funkcjonowanie w wirtualnym świecie. Realizacja projektów wspiera przede wszystkim wychowanie uczniów w duchu szacunku i tolerancji dla innych kultur, przygotowując ich do życia w świecie bez granic. Istotne są też walory dydaktyczne – konieczność komunikowania się z partnerami w języku obcym zmusza do naturalnej nauki języka, zwłaszcza w zakresie wzbogacania słownictwa i odkrywania nowych konstrukcji składniowych. Płaszczyzną do spotkań z rówieśnikami innych krajów było kilkadziesiąt wspólnych lekcji online, mobilizujących uczniów do aktywnego udziału w trakcie zdalnego nauczania. Dzięki kontaktom młodzi ludzie doskonalili umiejętności współpracy w grupie oraz odpowiedzialności za przydzielone zadania. Wzajemne relacje koleżeńskie zwiększały pewność siebie i poczucie własnej wartości oraz były źródłem satysfakcji z praktycznego sposobu pogłębiania znajomości języka niemieckiego. Różnorodne aktywności i narzędzia pozwoliły na dostosowywanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości intelektualnych uczniów. Pandemia uniemożliwiła organizację tradycyjnych wycieczek, zaś w ramach działań projektowych uczniowie poznali wiele aplikacji do odbywania wycieczek z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości oraz okularów VR. Dzięki temu zwiedzili ciekawe zakątki Europy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zadania związane z ochroną środowiska oraz prowadzeniem zdrowego trybu życia. Wspólne aktywności integrowały zespoły klasowe, a po powrocie do szkoły pozwoliły na szybką adaptację uczniów.

W trakcie procesu innowacyjnego uwrażliwiano uczniów na konieczność ochrony praw autorskich oraz niebezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem w wirtualnym świecie, m.in. poprzez włączenie ich w zadania z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.

Ewaluacja działań pokazała, że najwięcej entuzjazmu i radości wyzwoliły lekcje z europejskimi partnerami, współpraca projektowa oraz bezpieczne wykorzystanie narzędzi ITC, szczególnie dotyczących rozszerzonej rzeczywistości.

C.Świebocka