Deklaracja dostępności

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły

    18 października br. w naszej szkole z inicjatywy ks. Mateusza Odziomka oraz  nauczycieli języka polskiego odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II pt. W hołdzie wielkiemu Polakowi i Papieżowi.     

Wydarzeniu  temu przyświecały następujące cele: 
- upamiętnienie 44. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową;
- ukazanie bogactwa osobowości Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II poprzez obcowanie z Jego twórczością literacką;
- przybliżanie i popularyzowanie utworów poetyckich i prozatorskich Karola Wojtyły – eksponowanie ich piękna, różnorodności oraz uniwersalnych wartości; 
- uwrażliwianie uczniów na moralne i estetyczne wartości obecne w spuściźnie literackiej Papieża Jana Pawła II; 
- doskonalenie sztuki żywego słowa;
- promocja talentów artystycznych.
Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV – VIII  z terenu gminy Łącko i odbywał się w   dwóch  kategoriach  wiekowych : uczniowie klas IV – VI oraz klas VII – VIII.
Swoją obecnością zaszczyciło nas 16 uczniów z  następujących szkół:
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy, 
Szkoły Podstawowej w Maszkowicach,  
Szkoły Podstawowej  w Obidzy,   
Szkoły Podstawowej w Zabrzeży,
Szkoły Podstawowej w Zagorzynie,
Szkoły Podstawowej w Szczereżu.
Naszą społeczność uczniowską reprezentowały zwyciężczynie eliminacji szkolnych. Recytację dwóch wybranych utworów Karola Wojtyły, w tym: wiersza oraz fragmentu prozy, oceniała komisja powołana przez organizatora, w skład której weszli:
- Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek – przewodnicząca Rady Gminy Łącko,
- Pani Małgorzata Mikulska – główny specjalista ds. animacji kultury; Kierownik Sekcji Animacji Kultury i Wydarzeń Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ Nowy Sącz, 
- Pani Jadwiga Florian – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Zabrzeży,
- Pani Magdalena Jasiurkowska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w  Jazowsku,
- Ks. Mateusz Odziomek – katecheta w Szkole Podstawowej w Jazowsku – przewodniczący komisji.
       Oceniając   występy uczniów, jurorzy  zwrócili  uwagę na wysoki i wyrównany poziom artystyczny wykonawców. W związku z tym wyłonienie zwycięzców nie było łatwe i  wymagało dłuższego czasu na wnikliwą   analizę poszczególnych prezentacji.  Ogłaszając werdykt, przewodniczący komisji  - ks. Mateusz Odziomek, wyjaśnił, że decydującymi  kryteriami oceny  recytacji były: dobór tekstów, trafność interpretacji, właściwe operowanie głosem oraz  umiejętność wyrażania emocji i budowania nastroju.

Oto  wyniki:
Kategoria: uczniowie klas IV – VI
I miejsce
  - ex acquo Michał Kudrawczuk (SP w Obidzy) i Julia Szkaradek (SP w  Jazowsku)
II miejsceEliza Kapłon (SP w Jazowsku)
III miejsceKarolina Rabiańska (SP w Zabrzeży)  
Kategoria: uczniowie klas VII – VIII
I miejsce
  - Sylwia Psonak (SP w Jazowsku)
II miejsce –  ex acquo  Zuzanna Rusnarczyk (SP w Zagorzynie) i Justyna Cebula (SP w Jazowsku)
III miejscePaulina Łatka (SP w Szczereżu)
Wyróżnienia Agnieszka Potoniec (SP w Szczereżu) 
                         Julia Pierzchała (SP w Kadczy)
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy zostali uhonorowani pięknymi, okolicznościowymi  albumami. Sponsorami nagród byli: Rada Rodziców naszej szkoły oraz parafia Jazowsko.

              Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły podsumował Dyrektor Szkoły, Pan Rafał Gałysa, który podziękował: uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz  jury za ogromne  zaangażowanie i wspólne  uczczenie Dnia Papieskiego.