Deklaracja dostępności

Projekty zrealizowane w roku szkolnym 2020/2021

Projekt"Zusammen lernen wir mehr!"

Projekt w języku niemieckim dla uczniów klas 7.

Link do strony projektu:

https://twinspace.etwinning.net/12582

Projekt "Dokąd na weekend?"

Projekt realizowany przez uczniów klasy 6A oraz 8A. Efektem końcowym będzie wirtualny przewodnik po ciekawych miejscach w Polsce. Koordynatorzy p.Celina Świebocka i p.Teresa Ligas

Link do strony projektu:

https://twinspace.etwinning.net/1235

Link do rezultatów projektu:

https://de.calameo.com/read/005426941556131677ec

https://de.calameo.com/read/00542694180e1b782a75

Projekt "Kolorowe pory roku"

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 4 do 8 lat. Podzielony na trzy etapy tematyczne - poszczególne pory roku (zima, wiosna, lato). Przedsięwzięcie polega na zapoznaniu dzieci z pięknem pór roku poprzez obserwacje przyrody, wykonywanie prac plastycznych, naukę wierszy, piosenek, tańców, słuchanie opowiadań itp... Działania projektowe są realizowane podczas lekcji jako innowacja pedagogiczna.Koordynatorem projektu jest p. Edyta Miechur.

Link do strony projektu:

https://twinspace.etwinning.net/13574/home

Projekt "Jak uatrakcyjnić matematykę?"

Projekt ma celu przekonać uczniów do matematyki. W trakcie jego trwania partnerzy będą tworzyć gry dydaktyczne, zagadki logiczne, krzyżówki. Koordynatorem projektu jest p. Teresa Ligas

Link do strony projektu:

https://twinspace.etwinning.net/16498/home

Projekt "Przyszłość należy do mnie!"

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej poprzez efektywne doradztwo zawodowe. Projekt będzie również alternatywą realizacji podstawy programowej w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania.

Link do strony projektu:

https://twinspace.etwinning.net/12100/home

Projekt "Virtuell die Geschichte einer Dreierfreundschaft entdecken"

LINK DO  STRONY PROJEKTU

Projekt w języku niemieckim realizowany wspólnie z uczniami z Niemiec i Francji. Aktywności projektowe zostały zgłoszone do konkursu "Nagroda Trójkąta Weimarskiego".

Projekt "Zakodowane pory roku"

W ramach projektu dzieci przedszkolne i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej przygotują i rozwiążą wspólnie szereg zakodowanych zadań związanych z porami roku. Szczególny nacisk zostanie położony na jeden z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny - bezpieczne wykorzystanie narzędzi TIK. Koordynatorzy projektu: p. Wioletta Gałysa i p.Celina Świebocka

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

Projekt "Die Post an unsere Nachbarn"

Projekt realizowany w języku niemieckim przez uczniów klasy 7a.

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

KOJ POST

Projekt "Alles neu?-Unsere Zukunft nach Corona"

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU - Słownik

Krajowa Odznaka Jakości

KOJ Alles neu

Projekt "Wer hat das erfunden?"

Projekt klasy 8B w języku niemiecki, w którym przez 8 miesięcy partnerzy przedsięwzięcia z czterech krajów poruszali tematy związane z historią wynalazków oraz ich wpływem na nasze życie.  Partnerzy odkrywali wynalazców, których innowacyjne pomysły podbiły i zachwyciły świat. Głównym celem przedsięwzięcia było rozwijanie kompetencji kluczowych partnerów uczestniczących w projekcie poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii ICT oraz komunikację w języku niemieckim. Na uwagę zasługują ciekawe pomysły uczestników w podejściu do tematu, innowacyjne metody nauczania oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki wspólnej pracy w zespołach międzynarodowych (gry planszowe, zestawienia wydarzeń historycznych, komiksy zebrane w książce Story Jumper, opowiadania “Jeden dzień  z życia wynalazku”, ankiety oraz inne materiały z obszaru “Potrzeba matką wynalazku”) uczniowie chętnie brali aktywny udział w lekcjach online oraz uczyli się w bezpieczny sposób korzystać z zasobów Internetu.

LINK DO REZULTATÓW PROJEKTU

LINK DO STRONY PROJEKTU

Krajowa Odznaka Jakości

KOJ Wer hat das erfunden

Projekt "Die Muell - Vermeidungstester"

Projekt, który miał na celu poznanie środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie młodzieży na jego ochronę oraz wskazanie realnych zagrożeń ekologicznych. Zajęcia polegały na integracji nauki języka niemieckiego i informatyki przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi TIK. Uczestnicy promowali akcje segregacji śmieci oraz poznawali korzyści płynące recyklingu. Treści ekologiczne – tak ważne dla mieszkańców Ziemi – nie były czymś abstrakcyjnym, ale bardzo bliskim naszym uczniom. Stąd poczucie realnego wpływu na sytuację naszej planety – z czego, trzeba mieć nadzieję, będą wypływać dalekosiężne globalne rezultaty. Partnerzy pracowali systematycznie i z zaangażowaniem. Nauczyciele zaplanowali projekt i zadania, jednak sam proces współpracy i współtworzenia przebiegał z dużą swobodą działania i inicjatywą uczniowską. Uczniowie mogli liczyć na pomoc i wskazówki nauczycieli, ale istotne miejsce zajmowały: samodzielność i kreatywność uczniów, porozumiewanie się i współpraca w grupie.

Krajowa Odznaka Jakości

KOJ Vermeidungstester