Deklaracja dostępności

Pogoda

Dokumenty

Procedury i regulaminy

Submenu-01Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - aktualizacja 14.12.2021 r.

Submenu-11Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 - aktualizacja -  01.09.2021 

Submenu-11Regulamin BHP

Submenu-01Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych

Submenu-01Procedury reagowania w przypadku wystąpienia  wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych >>>> prezentacja

Wymagania edukacyjne

 

 przedmiot/klasa  I II  III
 edukacja wczesnoszkolna  Pobier2  Pobier2 Pobier2
 j. angielski Pobier2 Pobier2  Pobier2
religia Pobier2 Pobier2 Pobier2

 

 przedmiot/klasa  IV V  VI  VII VIII

 matematyka

PSO - ogólny

Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
 j. polski
PSO - ogólny 
 Pobier2  Pobier2  Pobier2 Pobier2 Pobier2
religa Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2

historia

PSO - ogólny

Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
j. niemiecki Pobier2 Pobier2
 przyroda Pobier2        
 biologia   Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
 geografia  Pobier2  Pobier2 Pobier2 Pobier2
 chemia        Pobier2 Pobier2
 informatyka  Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
 wych. fizyczne  Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2  Pobier2
 edb          Pobier2
 technika Pobier2  Pobier2 Pobier2    

 j. angielski

PSO - ogólny

Pobier2  Pobier2 Pobier2  Pobier2  Pobier2
plastyka Pobier2 Pobier2 Pobier2 Pobier2
 muzyka Pobier2 Pobier2  Pobier2 Pobier2  
fizyka Pobier2 Pobier2
 wiedza o społecz.         Pobier2