Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

 

Szanowni Rodzice!


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazowsku informuje,że rozpoczęły się zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jazowsku na rok szkolny 2018/2019

 

Wypełnione zgłoszenie/wniosek prosimy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Jazowsku

   od 14.03.2018r. do 30.03 2018r.

Wzory druków można pobrać w kancelarii lub na stronie internetowej Szkoły.

 

>>> Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jazowsku (dla dzieci z obwodu szkoły)

>>> Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku