Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej

 

Szanowni Rodzice!


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazowsku informuje, że 14.03.2019 r. rozpoczną się zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jazowsku na rok szkolny 2019/2020

 

Wypełnione zgłoszenie/wniosek prosimy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Jazowsku

   od 14.03.2019 r. do 29.03 2019 r.

Wzory druków można pobrać w kancelarii lub na stronie internetowej Szkoły.

 

>>> Zgłoszenie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Jazowsku (dla dzieci z obwodu szkoły)

>>> Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu Szkoły Podstawowej w Jazowsku