Wykaz podręczników

Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie podręczniki do szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2017/18 będą pochodziły z dotacji rządowej (z wyjątkiem podręczników do religii).  Jest to zatem pierwszy rok szkolny, kiedy wszystkie klasy szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych otrzymają darmowe podręczniki. 

Klasa

Zajęcia edukacyjne/             przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

 

I

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie I. Podręcznik. Części 1-5 + ćwiczenia

Agnieszka Burdzińska, Agnieszka Banasiak, Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Marzena Kołaczynska, Beata Nadarzyńska

 

 

WSiP

 

 

Język angielski

Hello Explorer. Język angielski dla szkoły podstawowej. Klasa 1

Jennifer Heath, Rebecca Adlard, Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik, Alina Łubecka

Nowa Era

Religia

Jesteśmy rodziną Pana Jezusa.  Podręcznik do religii dla  I klasy szkoły podstawowej

 

red. P. Goliszek

 

Gaudium

II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Nasza szkoła - Podręcznik

Nasza szkoła - Matematyka

M. Lorek, M. Zatorska
A. Ludwa, M .Lorek

MEN

 

II a - Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2. Podręcznik. Części 1-5

+ćwiczenia

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

WSiP

II b - Elementarz XXI wieku. Podręcznik. Klasa 2. Części 1-4

+ćwiczenia

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Małgorzata Ogrodowczyk, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Nowa Era

Język angielski

My World 2. Podręcznik dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Jennifer Heath, Dorota Sikora-Banasik

Nowa Era

Religia

Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik do klasy 2

Piotr Goliszek

Gaudium

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła” - Podręcznik

 

Nasza szkoła” – Matematyka

 

M. Lorek, M. Zatorska,
A. Ludwa

A. Ludwa, M. Lorek

 

MEN

 

Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3. 

+ćwiczenia

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz-Malinowska, Jadwiga Hanisz, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Beata Nadarzyńska

WSiP

Język angielski

My World 3. Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Jennifer Heath, Dorota Sikora-Banasik

Nowa Era

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Piotr Goliszek

Gaudium

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

+ ćwiczenia

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

 

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Kęska

 

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowe

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

Technika

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

Język angielski

Brainy. Klasa 4

+ćwiczenia

Nick Beare

Macmillan 

Religia

Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej

 

red. W. Janiga

 

Gaudium

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

 Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1: kształcenie literackie i kulturowe

+ćwiczenia

 

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

Nowa Era

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 2: kształcenie językowe

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz

Język angielski

World Explorer. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik-Jadacka

 

Nowa Era

Muzyka

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV – VI szkoły podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

 

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej

J. Lukas

K. Onak

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik  do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

J. Ślósarczyk,
R. Kozik, F. Szlajfer

 

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowe

+ćwiczenia

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

M. Kęska

Nowa Era

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej

L. Łabecki,

M. Łabecka

Nowa Era

Religia

Wierzę w Boga. Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej

red. W. Janiga

Gaudium

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

 Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 1: kształcenie literackie i kulturowe

Marlena Derlukiewicz

 

 

 

 

 

Nowa Era

 

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Część 2: kształcenie językowe

+ćwiczenia

Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewic

Historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski

 

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

Muzyka

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Język angielski

World Explorer. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik-Jadacka, Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

GWO

Przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

Lubię to! Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy VI szkoły podstawowej

Michał Kęska

Nowa Era

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lach Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

Religia

Wierzę w Kościół. Podręcznik do religii dla VI klasy szkoły podstawowej 

red. W. Janiga

Gaudium

  VII

Język polski

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era

Matematyka

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Historia

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era

Biologia

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

Chemia

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

Muzyka

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

Plastyka

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

Język angielski

All Clear. Klasa 7

+ćwiczenia

Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris

Macmillan 

Język niemiecki

Meine Deutschtour. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

+ćwiczenia

Ewa Kościelniak-Walewska

Nowa Era 

Religia

Spotykam Twoje Słowo

red. Ks. Paweł Mąkosa

Gaudium

 

 

Klasa

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

 

 

II

Gim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

Myśli i słowa. Literatura-kultura-nauka o języku. Podręcznik do języka polskiego. Gimnazjum. Klasa 2

+ćwiczenia

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

WSiP

Język angielski

Live Beat 3

+ćwiczenia

Jonathan Bygrave, Judy Copage, Ingrid Freebairn, Liz Kilbey, BartoszMichałowski

Pearson 

Język niemiecki

Kompass 2 neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak

PWN

Historia

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum

Stanisław Roszak

Nowa Era

WOS

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Część 2

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

Matematyka

Matematyka 2. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

GWO

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 2

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nawrotny-Różańska

Nowa Era

Chemia

Ciekawa chemia. Podręcznik. Gimnazjum. Część 2

Hanna Gulińska, Janina Smolińska

WSiP

Biologia

Biologia 2. Podręcznik dla gimnazjum

Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz

OPERON

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum, cz. 2

+ćwiczenia

Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz

Nowa Era

Informatyka

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Grażyna Koba

Migra

Zajęcia  techniczne

Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Waldemar Czyżewski

Nowa Era

Religia

Z Tobą idę przez życie

red. Ks. Paweł Mąkosa

Guadium

 

 

III

Gim.

 

Język polski

Myśli i słowa. Literatura - kultura - nauka o języku. Podręcznik do języka polskiego. Gimnazjum. Klasa 3

+ćwiczenia

Ewa Nowak, Joanna Gaweł

WSiP

Język  niemiecki

Kompass 3 neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla gimnazjum

Elżbieta Reymont, Agnieszka Sibiga, Małgorzata Jezierska-Wiejak

PWN

Język angielski

Repetytorium Gimnazjalisty. Podręcznik do języka angielskiego

Karolina Kotorowicz-Jasińska, Arkadiusz Mędela

Macmillan 

Matematyka

Matematyka 3. Podręcznik dla klasy trzeciej gimnazjum

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

GWO

Chemia

Ciekawa chemia. Podręcznik. Gimnazjum. Część 3

Hanna Gulińska, Janina Smolińska

WSiP

Historia

Śladami przeszłości 3. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum

+ćwiczenia

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

Nowa Era

Biologia

Biologia 3. Podręcznik dla gimnazjum

Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz

OPERON

Geografia

Planeta Nowa 3. Podręcznik do geografii dla gimnazjum

+ćwiczenia

Mariusz Szubert

Nowa Era

Fizyka

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 3

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

Spotkania z fizyką. Podręcznik dla gimnazjum. Część 4

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla gimnazjum

Jarosław Słoma, Grzegorz Zając

Nowa Era

Muzyka

Gra muzyka! Podręcznik do muzyki dla gimnazjum

Jan Oleszkowicz

Nowa Era

Religia

Żyję Twoją miłością. Podręcznik kl. 3 gimnazjum

 

red. P. Mąkosa

Gaudium