Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jazowsku
informuje
o rozpoczęciu rekrutacji
do oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2019/2020

 

  • Zapraszamy rodziców kandydatów do składania wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego podczas dni otwartych:

27.02.2019 r. (środa),
28.02.2019 r. (czwartek),
01.03.2019 r. (piątek)
w godzinach od 13.00 – 15.00 (budynek Szkoły Podstawowej, sala nr 10 – „zerówka”)

  • Wnioski wraz z załącznikami można składać również w sekretariacie szkoły
    od 15.02.2019r. do 13.03.2019r 
    w godzinach 8.00 do 15.00

 

Zapraszamy!

Wnioski:

>>>Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym (dla dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego)

>>>Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w  Szkole Podstawowej w Jazowsku 

 

Załączniki do wniosków:

>>> Oświadczenie o wielodzietności

>>> Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

>>> Oświadczenie rodziców kandydata o zatrudnieniu

>>> Oświadczenie o rodzeństwie

>>> Wniosek o objęcie dziecka bezpłatnym transportem

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

>>> Terminy rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020

>>> Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego