Egzamin ósmoklasisty

 

 

Więcej filmów o egzaminie ósmoklasisty >>>tutaj >>>>

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące organizacji egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty: 15,16,17 kwietnia 2019 r.
Termin dodatkowy: 3,4,5 czerwca 2019 r.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu: 14 czerwca 2019 r.

W dniu zakończenia roku szkolnego uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz  Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.