Egzamin gimnazjalny

Terminy egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018:

 

1.       część humanistyczna

część humanistyczna– 18 kwietnia 2018 r. (środa)  

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00  
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

 

2.       część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)  

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00  
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

 

3.       język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)  

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00  
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00