Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców na zebrania z wychowawcami klas w następującym porządku:

18.09.2019r. (środa)

Oddziały przedszkolne –po ustaleniu z wychowawcami

Klasa Ia  -     godz.16.00     sala nr  4SP

Klasa Ib -      godz. 16.00    sala nr  2SP

Klasa IIa  -    godz. 16.45    sala nr 6SP

Klasa IIb –    godz. 16.45    sala nr 5SP

Klasa IIc  –   godz. 16.45     sala nr 1SP

Klasa IIIa  –  godz.17.30     sala nr 9

Klasa IIIb  -   godz.17.30     sala nr 3SP

Klasa IIIc  –  godz. 17.30     sala nr 1SP

 

19.09.2019r. (czwartek)

Klasa IVa  -    godz.16.00    sala nr 3

Klasa IVb  -    godz.16.00    sala nr 8

Klasa Va    -   godz. 16.30    sala nr 12

Klasa Vb  -     godz. 16.30    sala nr 4

Klasa VIa –    godz.17.00     sala nr 16

Klasa VIb –    godz.17.00     sala nr 11

Klasa VIc   -    godz.17.00    sala nr 6

Klasa VIIa  -    godz.17.30    sala nr 15

Klasa VIIb –    godz.17.30    sala nr 5

Klasa VIIIa  -   godz.18.00    sala nr 18

Klasa VIIIb -    godz.18.00    sala nr 2

Zebranie delegatów klasowych Rad Rodziców odbędzie się 25.09.2019 r. o godz 16:30.

Zapraszamy!