Zapisy do świetlicy szkolnej

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że do 20.04.2020r. trwać będą zapisy dzieci do świetlicy Szkoły Podstawowej w Jazowsku na rok szkolny 2020/2021. Po tym terminie (w drugiej turze) również mogą być przyjęte dzieci, w miarę posiadanych miejsc.

Zapisy dotyczą uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki przed lub po zakończonych zajęciach lekcyjnych. Bieżące zapisy nie dotyczą natomiast uczniów dowożonych, którzy obligatoryjnie korzystają z zajęć w świetlicy w czasie oczekiwania na odwóz zorganizowany przez Gminę. Rodzice uczniów dowożonych będą mogli składać deklaracje uczestnictwa w zajęciach świetlicowych w pierwszym tygodniu roku szkolnego 2020/2021.

Wypełnione wniosek  prosimy przesłać na adres e-mail: sp.jazowsko@lacko.pl Dokument może być przesłany w formie skanu lub zdjęcia. Ważne, aby był widoczny podpis rodziców/opiekunów prawnych. W tytule wiadomości prosimy wpisać – Zapisy do świetlicy szkolnej. Lista uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej do wglądu w sekretariacie szkoły od dnia 01.06.2020r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej >>> pobierz >>>