Turniej BRD

Informujemy, że Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu gminnym odbędzie się w dniu 30.03.2012r. o godz. 1100 w Zespole Szkolno-Gimnazjum w Jazowsku.

Turniej organizowany jest w dwóch kategoriach:

  • Szkoła Podstawowa - klasy IV-VI
  • Gimnazjum - klasy I-III
     

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest posiadanie:

  • karty rowerowej
  • legitymacji szkolnej
  • pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Turnieju
  • oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Turnieju

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju trzyosobowych drużyn prosimy przesyłać listownie na adres:

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku
Jazowsko 171
33-389 Jazowsko

lub telefonicznie: 18 444 70 12 czy elektronicznie e-mail: jazgim@wp.pl

 

Zapraszamy!