Spotkanie z panią Haliną Czerwińską

29 stycznia 2018r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z  przedstawicielką Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ,,Ostoja" - panią Haliną Czerwińską – pedagogiem, mediatorem, edukatorem  i koordynatorem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Tematem spotkania był szeroko rozumiany problem agresji i przemocy w szkole oraz sposoby radzenia  sobie z tym zjawiskiem. Prowadząca zaprezentowała uczniom film, w którym przedstawiła pozycję ofiary przemocy, obserwatorów, a także sprawców. Wielokrotnie podkreślała, że nigdy nie należy być obojętnym na cudzą krzywdę, a ignorowanie i poniżania drugiej osoby świadczy tylko o tchórzostwie. Pani psycholog przedstawiła także, za pomocą ciekawej prezentacji, na czym polega rola mediatora w rozwiązywaniu konfliktów.

Uczniowie brali aktywny udział w prelekcji, z wielkim zainteresowaniem słuchali i podejmowali dyskusję oraz wczuwali się w rolę ofiar i sprawców przemocy. Na zakończenie zajęć wspólnie wypracowano model skutecznego rozwiązywania konfliktów.

Maria Szwarkowska

Samorząd Uczniowski

galeria