Podsumowanie projektu „Bieg po zdrowie”

           W bieżącym roku szkolnym uczniowie z klasy IV a i IV b naszej szkoły brali  udział w  Programie Antytytoniowym „Bieg po zdrowie”opracowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny. Celem programu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia w programie realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących, a ich podstawą  było stymulowanie kreatywności i aktywności uczniów. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli wykorzystać w życiu codziennym.

            Podczas lekcji uczestnicy dyskutowali, wymieniali doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, liczyli koszty palenia papierosów , pracowali w grupach przy projektowaniu antyreklamy dla papierosów i tworzyli komiksy z bohaterami programu.

            Dzięki programowi uczniowie nauczyli się asertywności w zakresie uzależnień.

Z poszczególnymi etapami  realizacji programu zapoznani byli również rodzice, a na zakończenie wypowiadali się o jego skuteczności.

            Z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu 31 maja, uczniowie  klas IV przygotowali  przedstawienie profilaktyczne „Sąd nad papierosem”
i zaprezentowali je koleżankom i kolegom z klas starszych. Wyeksponowali również antynikotynowe i promujące zdrowy styl życia plakaty.

             Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i na stałe wpisana jest już w działania edukacyjno-wychowawcze szkoły.

J.W.