Poranek podsumowujący pracę szkoły za I półrocze

        Dnia 24 stycznia odbył się poranek podsumowujący pracę szkoły za I półrocze bieżącego roku szkolnego. Podczas wspólnego spotkania na sali gimnastycznej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali  sprawozdanie z jego działalności. W swoim  wystąpieniu wyróżnili uczniów, którzy odnieśli sukcesy zarówno w dziedzinie dydaktycznej jak i artystycznej i sportowej. Przedstawili także działalność różnych kół zainteresowań, w tym szeroką działalność charytatywną Szkolnego Koła Wolontariatu. Zwrócili uwagę na dodatkowe działania  SU i szkoły, które w znaczący sposób kształtują  i wzbogacają proces dydaktyczno – wychowawczy, jak chociażby udział uczniów w: Zlocie Turystyczno – Krajoznawczym „Młodzież z Chrystusem w III Tysiącleciu” „Nocy Naukowców”, „Nocy bibliotek”, Spotkaniu Integracyjnym z osobami niepełnosprawnymi oraz wielu innych imprezach.

W drugiej części spotkania rozdane zostały nagrody, dyplomy i medale dla uczniów, którzy zajęli wysokie miejsca i odnieśli znaczące sukcesy w różnych konkursach, zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Głos zabrał również dyrektor szkoły Pan Rafał Gałysa, który przedstawił wyniki  klasyfikacji za I półrocze. W swoim wystąpieniu wyróżnił uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami, dziękując im za wytrwałą i efektywną pracę.  Podziękowania skierował również w stronę wszystkich nauczycieli, którym gratulował wyników i dziękował za wkład w pracę z młodzieżą. Na koniec przypomniał zasady bezpiecznego wypoczynku podczas ferii.

B.M.-F.