PROGRAM EDUKACYJNY

W roku szkolnym 2017/2018 realizujemy program zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz. 17, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009 r.)

„Zbieram, poszukuję, badam” - program wychowania przedszkolnego autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat

wyd. Nowa Era

Cechy programu:

  • zaangażowanie w problemy adaptacyjne współczesnych dzieci,
  • systematyczne diagnozowanie osiągnięć dzieci,
  • holistyczne ujęcie rozwoju dziecka,
  • podkreślenie wagi doświadczeń przedszkolnych,
  • duże znaczenie metod aktywizujących,
  • przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym.