Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane w nowych terminach, które zostaną podane do publicznej wiadomości przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Jednocześnie informujemy, że oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych zostanie opublikowana w dniu 11 maja.
Wtedy też możliwe będzie jej przeglądanie (bez możliwości logowania).

Logowanie i rejestracja wniosków kandydatów w systemie będą możliwe w terminie określonym w nowym harmonogramie rekrutacji, który zostanie podany przez MEN.

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych >>>>