„RAZEM w obliczu epidemii koronawirusa!”

 „RAZEM w obliczu epidemii koronawirusa!” – Szkolny Konkurs Literacki

  Drodzy Uczniowie klas  VIII, VII i VI!

Na naszych oczach błyskawicznie zmienia się rzeczywistość, następuje przewartościowanie wielu spraw. Sytuacja, w której się dzisiaj znajdujemy, narzuca nam nie tylko inne metody i formy nauczania, ale też nowy język, za pomocą którego opisujemy to, co dzieje się wokół nas. Kluczowym słowem w naszej komunikacyjnej przestrzeni jest „ koronawirus”, który niesie negatywne skojarzenia i którego wszyscy się obawiamy. Dlatego, zdając sobie sprawę z istniejących zagrożeń,   wykazujmy  się odpowiedzialnością za siebie,  naszych najbliższych i  innych,   by zapobiegać   rozprzestrzenianiu się   pandemii. Wydaje się, że taka postawa  jest dzisiaj  miarą naszego człowieczeństwa. Dbajmy o nasze wspólne  bezpieczeństwo zdrowotne, bądźmy wrażliwi i empatyczni. Odnosimy wrażenie, że pędzący świat  zatrzymał się, ale wierzymy, że tylko na chwilę. Chcemy wszyscy na miarę możliwości pracować, uczyć się, przygotowywać do egzaminu ósmoklasisty. Aby stworzyć Wam możliwość intelektualnego  rozwoju  i doskonalenia umiejętności literackich, kulturowych i językowych, zapraszamy  do udziału  w konkursie literackim.  Przygotowaliśmy tematy, które koncentrują się wokół bieżących spraw. Spróbujcie znanych Wam dobrze bohaterów  lektur  szkolnych skonfrontować z obecną  rzeczywistością, z  koronawirusem.  Mając  też na uwadze egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, proponujemy wypowiedzi o charakterze twórczym i argumentacyjnym. Jesteśmy przekonani, że każdy z Was znajdzie coś  dla siebie.

 Oto tematy:

 1.  Wyobraź sobie, że Mały Książę przybywa dzisiaj do Polski, która jest ogarnięta epidemią koronawirusa, i spotyka bohatera innej lektury obowiązkowej … Opowiedz o tym wydarzeniu, wprowadzając informacje związane z epidemią i funkcjonalnie wykorzystując znajomość treści i problematyki przywołanych utworów. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

2. „Wspólnie możemy zatrzymać koronawirusa!” – napisz list otwarty do swoich koleżanek i kolegów, który zamieścisz w mediach społecznościowych. Przekonaj ich do podjęcia działań powstrzymujących bądź ograniczających epidemię. W argumentacji wykorzystaj obowiązujące wszystkich zalecenia higieniczne oraz przepisy związane z pandemią; przedstaw też swoje refleksje. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

3. Nauczanie zdalne czy tradycyjne? – napisz rozprawkę, odwołując się w argumentacji do własnych doświadczeń, obserwacji oraz przynajmniej jednego przykładu  z lektury obowiązkowej. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

4. Wyobraź sobie, że bohaterowie lektury „Feliks, Net i Nika” trafiają do Europy, ogarniętej pandemią koronawirusa. Czy wynalazki trójki przyjaciół pomogłyby w jakiś sposób opanować zarazę? Napisz opowiadanie na co najmniej 180 słów.

5. Zredaguj list do wybranego bohatera lektury, w którym opiszesz mu dzisiejszą rzeczywistość i przedstawisz swoje refleksje związane z  codziennym funkcjonowaniem. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 180 słów.  

 

  - Każdy z Was wybiera jeden temat i realizuje go we wskazanej formie, pamiętając o jej „znakach rozpoznawczych”.

Uczniom klas ósmych  i siódmych  sugerujemy tematy: 1, 2, 3, natomiast szóstoklasistom podpowiadamy tematy: 4 i 5.  

 

 - Prace powinny być napisane na komputerze (czcionka 12 pkt), poprawnie sformatowane i wyjustowane, a następnie  przesłane na adres mailowy swojego  nauczyciela języka polskiego do 1 kwietnia 2020 r.


 - W obrębie każdego tematu wybierzemy najciekawszą pracę, a jej autor będzie uhonorowany nagrodą książkową oraz publikacją pracy na stronie internetowej szkoły, a potem stronie przedmiotowej  języka polskiego.

 - Wasze teksty będziemy oceniać wg jednolitych kryteriów odnoszących się do danej formy wypowiedzi, przewidujemy dodatkowe punkty za szczególne walory merytoryczne i językowe pracy.

Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie. Liczymy na Waszą twórczą inwencję i czekamy na prace.

Nauczyciele języka polskiego