KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo !

          W związku z koniecznością  informowania Państwa o bieżących ocenach cząstkowych dzieci  (za cały II okres), a także o przewidywanych ocenach rocznych (do  9 czerwca 2020 r. ) udostępniamy platformę LIBRUS Synergia.  

15 maja każdy z Państwa otrzyma od wychowawcy klasy login i hasło  do e – dziennika (LIBRUS Synergia). Instrukcja logowania znajduje się poniżej.

Instrukcja logowania do e – dziennika dla ucznia …

Instrukcja logowania do e-dziennika dla rodzica …

Po zapoznaniu się z ocenami dziecka będzie możliwość skontaktowania się  z nauczycielem wychowawcą bądź nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

Konsultacje będą odbywać się telefonicznie lub mailowo w dniu: 18 maja w godzinach 15.00-17.00.

Kontakt mailowy  do poszczególnych nauczycieli  znajdziecie Państwo  na szkolnym dysku Google w folderach przedmiotowych danej klasy.