II etap kszałcenia na odległość

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r., od środy (25 marca), szkoły zostały zobowiązane do systematycznej realizacji podstawy programowej poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.

Ponadto zobowiązani jesteśmy do bieżącego oceniania postępów edukacyjnych ucznia, informowania rodziców o postępach, a także zapewnienia możliwości konsultacji dla Dzieci i Rodziców.

Wobec powyższego informuję, że zdalne nauczanie kontynuować będziemy poprzez Wirtualny Dysk, gdzie systematycznie zamieszczane będą opracowane przez nauczycieli materiały edukacyjne. W tym miejscu Uczeń lub Rodzic znajdzie również opisany sposób komunikacji z nauczycielem danego przedmiotu.

Drodzy Uczniowie, podczas codziennej pracy przy komputerze pamiętajcie o swoim zdrowiu. Nie zapominajcie o codziennej gimnastyce, stosowaniu przerw w nauce i pozytywnym myśleniu.

Pamiętajcie, Nauczyciele oraz Dyrekcja Szkoły jest do Waszej dyspozycji, w razie pytań możecie się do nas zwrócić o pomoc. Przygotowując materiały edukacyjne będziemy się starać, aby były one opracowane w sposób jak najbardziej przystępny.

Rodzicom i Uczniom dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie i wysiłek, prosimy o wyrozumiałość i dalszą  współpracę.

---------------------------------------------------------------------------------

Układ materiałów na wirtualnym dysku  od 25 marca 2020 r.:

Klasa – przedmiot – tydzień 1 – lekcja nr...

Wejście na wirtualny dysk >>>>